Ο ιστότοπος www.vp-law.gr προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες που παρέχει είναι προσβάσιμες από όλους τους ενδιαφερόμενους.

ΑΡΘΡΟ 1

Δήλωση προσβασιμότητας

Η ιστοσελίδα wwww.vp-law.gr δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες,

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στα εξής: στον ιστότοπο www.vp-law.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος www.vp-law.gr συνάδει πλήρως με τις Οδηγίες για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑΑ).

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 07/11/2022.

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από επίσημα εργαλεία του W3C (Wave) και με την χρήση του UserWay Website Accessibility Widget.

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 07/11/2022.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική Αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία υποβάλλεται μέσω email vpapakonstantinou@yahoo.gr

 

ΑΡΘΡΟ 2

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου www.vp-law.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στα δεξιά της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Το www.vp-law.gr συνεχίζει τις προσπάθειές του για να βελτιώνει συνεχώς την προσβασιμότητα του ιστότοπου με την πεποίθηση ότι είναι η συλλογική ηθική μας υποχρέωση να επιτρέπουμε την απρόσκοπτη, προσβάσιμη και απρόσκοπτη χρήση και για όσους από εμάς έχουν αναπηρία.

Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά το www.vp-law.gr με  σαρωτή προσβασιμότητας για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στο  www.vp-law.gr πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν βρήκαμε ούτε προσδιορίσαμε την καταλληλότερη τεχνολογική λύση.