Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή

Καλέστε μας και είμαστε δίπλα σας

Στο κέντρο της Λάρισας

Νομικές Υπηρεσίες

για όλες σας τις

Ανάγκες

Βασιλική
Παπακωνσταντίνου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Βιογραφικό

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από το έτος 2006.

Ασκώ μάχιμη δικηγορία έχοντας δικαστηριακή εμπειρία όλων των βαθμών τόσο Αστικών όσο και Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ως εξωτερική συνεργάτης του e-ΕΦΚΑ Λάρισας χειρίζομαι καθημερινά υποθέσεις του, παρέχω νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις για ζητήματα που τον αφορούν και αναλαμβάνω τη νομική του εκπροσώπηση σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών.

Βασικός στόχος του δικηγορικού μου γραφείου είναι η παροχή αξιόπιστων και εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών τόσο σε δικαστικό όσο και σε εξωδικαστικό επίπεδο (διαπραγματεύσεις, εξώδικες οχλήσεις, παροχή νομικών συμβουλών) και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μου, με αποκλειστικό γνώμονα την κατανόηση των αναγκών τους, το σεβασμό των απαιτήσεών τους και την άμεση διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Υπηρεσίες

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Συμβάσεων, Μισθωτικές διαφορές, μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές. Αδικοπραξίες, τροχαία, εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων

Κληρονομικό Δίκαιο, Εμπράγματο δίκαιο.

Οικογενειακό δίκαιο : διαζύγιο, διατροφή και επιμέλεια τέκνων.

Ασφαλιστικά Μέτρα κάθε είδους.

Κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα νοικοκυριά).

Δίκαιο Ακινήτων / Κτηματολογίου

Αγοραπωλησίες, Γονικές Παροχές, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Αντιπαροχές / Κατασκευές, διαφορές με ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και Κτηματολόγιο

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύσταση εταιριών και τροποποίηση των καταστατικών τους. Διαφορές από αξιόγραφα (Δίκαιο Συναλλαγματικών και Επιταγών).

-Πτωχευτικό δίκαιο, συνδιαλλαγή και εξυγίανση εταιρειών

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίκαιο Αναγκαστικής εκτέλεσης, κατάσχεση απαίτησης εις χείρας τρίτου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χειρισμός υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια όλων των βαθμίδων 

-ΚΕΔΕ (κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, Αναγκαστικά μέτρα προς είσπραξη των δημοσίων εσόδων, Ανακοπές κατά πίνακα κατάταξης)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (προδικασία και ακροατήριο) και συγκεκριμένα σε εγκλήματα :

α) κατά της περιουσίας (π.χ. απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση)

β) κατά της τιμής/προσωπικότητας (π.χ. εξύβριση, δυσφήμιση)

γ) κατά της σωματικής ακεραιότητας (π.χ. σωματική βλάβη). 

Επικοινωνία

Ωράριο

Δευτέρα με Παρασκευή

09.00 – 21.00

E-mail

vpapakonstantinou@yahoo.gr

Τηλέφωνα

2413 00 66 88

697 233 5013

Διεύθυνση

Πατρόκλου 3, Λάρισα

3ος Όροφος

Τ.Κ. 41222

Μπάνερ του προγράμματος ΕΣΠΑ Ενισχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαιδευσης